آدرس: شهر صدرا - فاز ۲  - جنب تپه کاج- میدان فرهنگ - سایت جدید دانشگاه صنعتی شیراز

تلفن: ۳۶۴۰۷۱۵۳

فاکس: ۳۶۴۰۷۱۵۳

ایمیل:   Omrani@sutech.ac.ir